Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (PDF) >>

Acceptatievoorwaarden afvalstromen (PDF) >>

Verkoopvoorwaarden afzetcontainers

De afnemer en BAT komen het volgende overeen:

 • Het BAT levert een afzetcontainer voor de afvoer van uw afval.
 • De container plaatsen wij op de afgesproken dag; bij een bestelling voor 12:00, leveren wij de container de eerstvolgende werkdag.
 • Bij het plaatsen en ophalen van de afzetcontainer dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn, minimaal 2 keer de afmetingen van de container.
 • Tijdens het plaatsen en ophalen van de afzetcontainer dient de opdrachtgever aanwezig te zijn.
 • Bij het ophalen van de afzetcontainer of tijdens het storten beoordeelt onze chauffeur of de lading overeenstemt met de op de opdrachtbon vermelde omschrijving. Bij een afwijking wordt deze omschrijving aangepast aan de geladen vracht en wordt het hiervoor geldende tarief berekend.
  De afzetcontainer mag niet verder dan de bovenzijde van de container worden gevuld, zodat er tijdens het laden en het vervoer van de afzetcontainer niets uit kan vallen.
 • Mocht de afzetcontainer overvol worden aangeboden, dan zullen wij de opdrachtgever verzoeken deze binnen de voorwaarden te beladen. Dit kan betekenen dat wij de hiermee gepaard gaande verliestijd of een extra transport in rekening brengen.
 • Container is huurvrij voor 5 werkdagen.
 • Na 1 maand gaan wij een huurprijs in rekening brengen, 17,50 per maand.
 • Plaatsingskosten buiten regio (postcode 5000 t/m 5049) bedragen €45,00.
 • Opzegging dient uiterlijk 2 weken van tevoren te gebeuren.
 • Gebruik openbare ruimte:  u bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een melding bij de Gemeente Tilburg. Meld dit minimaal 4 weken vooraf bij de gemeente.
 • Indien de afzetcontainer op of aan de openbare weg staat, dient de opdrachtgever te zorgen voor afbakening en / of veiligheid (verlichting).
 • Indien BAT, voorzorgsmaatregelen moet treffen voor het beschermen van straatwerk, dan worden de hieruit voortvloeiende meerkosten in rekening gebracht.

Verkoopvoorwaarden wespenbestrijding

 • Klanten dienen aanwezig te zijn op het moment van bestrijding in verband met de bereikbaarheid van het nest.
 • Wij verwijderen geen nesten maar de wespen worden bestreden.
 • Wij geven garantie op het succesvol bestrijden van het desbetreffende nest.
 • De invliegopening mag niet worden dichtgemaakt.
 • Bestrijding gebeurt binnen 24 uur.
 • Wij geven geen garantie wanneer u zelf heeft geprobeerd om het nest te bestrijden. Op welke wijze dan ook.