Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Diensten voor bedrijven

Elk bedrijf heeft met afval te maken en de wettelijke verplichting en zorg om hier duurzaam mee om te gaan. Als ondernemer weet u dat het belangrijk is maar het vereist ook kostbare tijd en aandacht. Het BAT neemt u deze zorg uit handen.  Al meer dan honderd jaar mogen wij ons afvalspecialist noemen en staan wij garant voor een verantwoorde en duurzame inzameling en verwerking van uw afval. Afvalstromen verwerken op een milieuvriendelijke en betaalbare manier is een vak apart, ons vak.

Midwaste - de kracht van een coöperatie
Samen met dertien andere inzamelbedrijven vormt het BAT de strategische alliantie, Midwaste. In deze samenwerking delen wij onze kennis op het gebied van afvalmanagement. We bepalen samen de strategie, maken plannen en voeren deze uit. Zo staan we sterker, minimaliseren we risico's en delen we kennis.
Waarom willen we een circulaire economie?
De wereldbevolking groeit en de welvaart in de wereld stijgt. Hierdoor dreigen grondstoffen schaars te worden. Hoe meer (natuurlijke) grondstoffen we nemen, hoe groter de kans dat generaties na ons met een tekort komen te zitten.