Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Beëindigen inzameling bedrijfsafval milieustraat Caledoniastraat

De Gemeente Tilburg heeft recentelijk besloten dat vanaf 01 april 2018 bedrijven en instellingen geen gebruik meer kunnen maken van de milieustraat Albion gelegen aan de Caledoniastraat. De milieustraat is per 01 april 2018 dus alleen nog maar toegankelijk voor de particuliere inwoners van Tilburg.

Zorgplicht richting burgers
Er zijn diverse redenen waarom de gemeente deze beslissing heeft genomen. Eén van de belangrijkste redenen is de lange wachtrijen door de toename van het aantal particuliere bezoeken in combinatie met ruimtegebrek op de milieustraat.

Door te stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval kan de milieustraat anders ingericht worden en komen we tegemoet aan de behoefte van de bewoners van Tilburg, namelijk minder wachttijd bij de milieustraat. Een zorgplicht waar wij als gemeente aan moeten en willen voldoen. Daarnaast zijn er voor bedrijven voldoende alternatieven.

Deactiveren bedrijfsmilieupas
Uw huidige (bedrijven)milieupas blijft geldig tot en met 31 maart 2018. Daarna wordt de pas gedeactiveerd en is deze niet meer bruikbaar.

Goede alternatieven voor bedrijfsafval
Gelukkig zijn er voor u en uw bedrijf goede alternatieven. Enkele hebben we hieronder op een rij gezet:

  • Wij kunnen uw afval bij uw bedrijf ophalen door gebruik te maken van rolcontainers
  • Wij kunnen Klein Gevaarlijk Afval (KGA) bij uw bedrijf ophalen.
  • Wij kunnen tijdelijke en/of permanente afzetcontainers bij uw bedrijf plaatsen met dezelfde afvalstromen als op de milieustraat
  • Er zijn diverse aanbieders in de regio, o.a. Verhoeven B.V, Maton Groep en Beelen, waar u dezelfde afvalstromen kunt aanbieden als de milieustraat.

Advies op maat
Wij begrijpen dat deze verandering voor uw bedrijfsvoering aandacht vereist. Om de aanpassing op uw huidige afvalbeheer aan te passen en in goede banen te leiden, denken wij graag met u mee.
Ieder bedrijf heeft een andere afvalbehoefte. Daarom geven wij graag advies op maat.
 
Voor meer informatie kunt u bellen met (013) 58 39 381 of mail verkoop@bat.nl.